Reklamační řád

 1. Na výrobní vady zboží, zakoupeného v prodejně firmy "Oční Optika Čvanda" je

standardně poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje.

2.  Na opravy, anatomické úpravy, centrace a zábrusy je poskytována záruka 3 měsíce

od data zhotovení.

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením způsobeným

uživatelem či další osobou, nebo běžným opotřebením, příp. nevhodným

ošetřováním či čištěním.

4. Je nutné připomenout, že záruka poskytovaná na brýle a životnost brýlí nejsou

totožné pojmy, neboť při nepřetržitém intenzivním nošení brýlí, příp. nešetrným

zacházením či nevhodným čištěním, může být, zejména u brýlových čoček celková

životnost brýlí kratší, než je doba záruční. Z tohoto důvodu doporučujeme seznámit

se u Vašeho prodejce s vhodnou péčí a ošetřování Vašich brýlí.

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2018