Reklamační řád

 1. Na výrobní vady zboží, zakoupeného v prodejně firmy "Oční Optika Čvanda" je standardně poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje.

2.  Na opravy, anatomické úpravy, centrace a zábrusy je poskytována záruka 3 měsíce od data zhotovení.

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením způsobeným uživatelem či další osobou, nebo běžným opotřebením, příp. nevhodným ošetřováním či čištěním.

4. Je nutné připomenout, že záruka poskytovaná na brýle a životnost brýlí nejsou totožné pojmy, neboť při nepřetržitém intenzivním nošení brýlí, příp. nešetrným zacházením či nevhodným čištěním, může být, zejména u brýlových čoček celková životnost brýlí kratší, než je doba záruční. Z tohoto důvodu doporučujeme seznámit se u Vašeho prodejce s vhodnou péčí a ošetřování Vašich brýlí.

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2018